Zabrze przestrzenią rozwoju

Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego

14.04.2016

Miasto Zabrze już po raz 13. było gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej dotyczącej turystyki postindustrialnej. W dniach 14-15 kwietnia w Łaźni Łańcuszkowej dyskutowano nt. "Nowe otwarcie dla turystyki. Niematerialne dziedzictwo przemysłowe".

Udział w niej biorą wybitni specjaliści. Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń różnych podmiotów w dziedzinie turystyki przemysłowej. W tym roku motyw przewodni to: Nowe otwarcie dla turystyki – niematerialne dziedzictwo przemysłowe. 

– Poruszamy ważne tematy, podejmowane w wielu zakątkach Europy. Dziś Zabrze jest istotnym miejscem na mapie turystycznej Polski. Nasze działania wspiera wielu przyjaciół, z którymi realizujemy wspólne inicjatywy. Razem też uczymy się jak wydobywać piękno z tego, co nam zostawiła historia – mówiła podczas otwarcia Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, inicjator i organizator konferencji.

Temat konferencji wychodzi z podstawowego założenia, iż dziedzictwo przemysłowe przejawiające się w kulturowo wartościowych zwyczajach, pielęgnowanych tradycjach, umiejętnościach, działalności artystycznej, języku, tożsamości lokalnej i stylach życia czy nawet narracji literackiej, już jest lub może się stać jednym z magnesów przyciągających turystów. Tym samym działalność turystyczna może służyć promowaniu tego dziedzictwa, jego uszanowaniu, docenieniu i przetrwaniu – w tym także poprzez dostarczanie środków materialnych na jego ochronę. Jednocześnie turystykę można w tej dziedzinie wykorzystać jako narządzie zbliżenia, wymiany i dialogu międzykulturowego.

Potrzeba zorganizowania konferencji wynikała także z przeświadczenia, iż możliwości tkwiące w potencjale istniejącym na styku między turystyką a niematerialnym dziedzictwem przemysłowym jako składowym elementem kultury są obecnie daleko niedostrzegane.

Zgodnie z konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszary tematów zaprezentowanych na konferencji dotyczą:
• tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
• sztuki widowiskowe,
• zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne,
• wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata,
• umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.