Instrumenty wsparcia dla podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym preferencyjne pożyczki inwestycyjne – spotkanie informacyjne

06.04.2016

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 16. O godzinie 12.00 w Łaźni Łańcuszkowej – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (ul. Wolności 355)
Organizatorzy proszą o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu na adres email: zgloszenie@fundusz-silesia.pl do dnia 18.04.2016 do godziny 12:00
Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Na spotkanie zapraszają:
Fundusz Górnośląski S.A.
Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa
Zabrzańska Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Spotkanie odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik