Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

23.03.2016

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z wrt. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nr NO/021-W-16/16/3248 z dnia 16 lutego 2016 roku informujemy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Postępowanie dotyczy szczególnego korzystania z wód tj. wprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu dzielnicy Zabrze – Zaborze Południe istniejącymi wylotami W 1 w km 6+812 i W2 w km 7+237 cieku Czarniawka.