Kluczowa trasa dla Śląska gotowa

22.03.2016

W sobotę, 19 marca, w sąsiednich Gliwicach otwarto ostatni, zachodni odcinek Drogowej Trasy Średnicowej. W uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski.

– Fakt, że oddajemy do użytku DTŚ dowodzi, że tak naprawdę mamy metropolię, nawet jeśli procedury prawne nad ustawą metropolitalną jeszcze trwają. Dzięki wspólnym działaniom miast i województwa, mimo trudności, zdołaliśmy zakończyć tę inwestycję. To droga, która łączy śląskie miasta, która ułatwia życie ich mieszkańcom – powiedział podczas uroczystości marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Trasa w centrum Gliwic została otwarta dla kierowców nocą – z niedzieli na poniedziałek. Jej udostępnienie oznacza koniec trwającej ponad 30 lat budowy głównej arterii skupiającej ruch aglomeracyjny między śląskimi miastami. Odcinek G2 jest strategiczny dla całego regionu – połączył Gliwice z Katowicami, przebiega przez największe miasta aglomeracji.

Liczący ponad 5 km fragment budowany był od wiosny 2013 r. Z dotychczasowym układem drogowym miasta łączy go siedem węzłów i cztery skrzyżowania z tzw. prawoskrętami. Węższy niż pozostała część DTŚ (przeważnie po dwa pasy w każdą stronę na jednej wspólnej jezdni) prowadzi od obecnego końca trasy przy ul. Kujawskiej, przez centrum miasta, gdzie powstał 500-metrowy tunel, do węzła drogi krajowej nr 88 z ul. Portową.

Na całej długości odcinek G2 przebiega bezkolizyjnie i według danych spółki DTŚ SA skraca czas przejazdu o około 65 proc. Wartość kontraktowa robót na odcinku G2 wyniosła według umowy podstawowej 747,1 mln zł brutto. Całkowita wartość tego kontraktu sięgnęła 761 mln zł brutto.

Dotąd dostępny był liczący 26,1 km odcinek średnicówki od węzła z trasą S-86 w Katowicach do węzła z ul. Kujawską w Gliwicach. Pierwszy gliwicki fragment DTŚ otwarto w listopadzie ub. roku. Odcinek G1 połączył istniejącą część trasy m.in. z węzłem z autostradą A1 i dalej np. z autostradami na zachód i południe (A4 na Wrocław i A1 na Ostrawę).

Ostatni, liczący 3 km odcinek Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu, otwarto w sierpniu 2014 r. Powstawał od 2012 roku i liczy 3 km. Zbudowało go konsorcjum firm Eurovia Polska i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Łączny koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 229,1 mln zł. Oddany w sierpniu 2014 r. w Zabrzu odcinek DTŚ połączył rondo Sybiraków z granicą z Gliwicami. Na jego trasie znalazł się most nad potokiem Guido, wiadukt nad torami, tunel pod trasą i jeden węzeł – z ulicą Roosevelta. W sumie zabrzańska część średnicówki to 8 km.