Wsparcie na starcie – niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców

21.03.2016

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza serdecznie do skorzystania z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.
 

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. 
 

WSPARCIE OFEROWANE W PROGRAMIE:
a) POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

dla osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej tj.:

 • osób zarejestrowanych jako bezrobotne
 • absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
 • maksymalna kwota pożyczki to 81.339,00 zł
 • stałe oprocentowanie – jedynie 0,44% w skali roku
 • okres spłaty do 7 lat
 • nawet 12 miesięczna karencja w spłacie kapitału (przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału, Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki, które przy maksymalnej kwocie pożyczki wynoszą około 30 zł miesięcznie)
 • brak prowizji i dodatkowych opłat
 • dopuszczalne różne formy zabezpieczenia pożyczki, w tym weksel własny i poręczenie osób fizycznych
 • brak konieczności wniesienia wkładu własnego
 • finansowane są wszystkie zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • możliwość finansowania wydatków w kwotach brutto

b) POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ, W TYM SKIEROWANEJ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, żłobków lub klubów dziecięcych, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego
maksymalna kwota pożyczki to 24.401,70 zł
stałe oprocentowanie – jedynie 0,44% w skali roku
okres spłaty do 3 lat
brak prowizji i dodatkowych opłat
dopuszczalne różne formy zabezpieczenia pożyczki, w tym weksel własny i poręczenie osób fizycznych
finansowane są wydatki związane z wyposażeniem nowego stanowiska pracy

c) SZKOLENIA I DORADZTWO

W ramach programu Pożyczkobiorcy mają zapewnione wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, prowadzenia księgowości oraz innych aspektów, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewnia nieodpłatnie pełny dostęp do informacji na temat udzielanych pożyczek oraz oferowanego doradztwa i szkoleń, jak również bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie pożyczek. Wszelkie kwestie formalne związane z podpisaniem umowy, Pożyczkobiorcy mogą realizować również w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
 

Zapraszamy do kontaktu:
Mariusz Smurzyński, tel. 32 781 49 91, e-mail: msmurzynski@rig.katowice.pl
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice 
 

Wniosek o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej znajduje się pod następującym linkiem: http://pierwszybiznes.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/
Inne wymagane dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
http://pierwszybiznes.marr.com.pl/dokumenty-do-pobrania/