Szybka ścieżka dla MŚP – 750 mln zł

15.03.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs tzw. „szybkiej ścieżki” dla MŚP. Na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców przeznaczy 750 mln zł.

Budżet ogłoszonego konkursu to 750 mln złotych. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest elastyczna formuła naboru wniosków o dofinansowanie. Konkurs będzie prowadzony od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r., a co miesiąc NCBR będzie zamykał turę naboru, by w ciągu ok. 60 dni przedsiębiorcy, którzy aplikowali w danej turze otrzymali decyzję w sprawie dofinansowania.

W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi jeszcze dwa inne konkursy „szybkiej ścieżki”. W drugim kwartale ogłosi konkurs dla dużych przedsiębiorców, a w trzecim konkurs dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Ich łączny budżet to 1,75 mld zł.

Szczegółowe informacje o konkursie „szybkiej ścieżki” dla MŚP -> http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4053,szybka-sciezka-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-ponownie-otwarta.html