Obowiązek szczepienia psów przeciw wściekliźnie

10.03.2016

Prezydent Miasta Zabrze przypomina posiadaczom psów, że zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1539 z późn. zmianami) oraz w oparciu o rozdział 6 § 16 uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze, należy poddać:

obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu psów przeciw wściekliźnie w 2016 roku, psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

W załączeniu treść Obwieszczenia Prezydenta Miasta Zabrze dot. obowiązkowego ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie w 2016 r.