Teatr Nowy z nominacjami do "Złotej Maski"

09.03.2016

Trzy nominacje do Nagród Teatralnych „Złote Maski” w województwie śląskim za rok 2015 r otrzymał Teatr Nowy w Zabrzu. „Złota Maska” jest nagrodą przyznawaną corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej.

Nominowani:

– Anna Konieczna za rolę w spektaklu „Podopieczni” Elfriede Jelinek w reżyserii Katarzyny Deszcz – w kategorii "Aktorstwo – rola kobieca"
– Katarzyna Deszcz za reżyserię spektaklu „Podopieczni” Elfriede Jelinek – w kategorii "Reżyseria"
– „Scrooge. Opowieść wigilijna” wg powieści Charlesa Dickensa w reżyserii Henryka Adamka – w kategorii "Spektakl dla młodych widzów".

Od 1967 r. Złotymi Maskami nagradzały artystów teatru regionalne media oraz wojewodowie czterech województw – katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie. Współuczestnictwo mediów w przyznawaniu Złotych Masek polega na ufundowaniu nagrody, wydelegowaniu przedstawicieli do składu komisji oceniającej spektakle, a także na popularyzacji dorobku nominowanych i laureatów Złotych Masek. Złote Maski przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji komisji złożonej z przedstawicieli fundatorów. Ocenie podlegają spektakle premierowe zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie nagrody.

Nazwiska laureatów poznamy na uroczystości organizowanej wspólnie z Województwem Opolskim, które także przyznaje Złote Maski według własnego regulaminu. Gala ta odbędzie się 4 kwietnia br., o godz. 17.00, w Opolskim Teatrze Laki i Aktora im. Alojzego Smolki.