Ostatnie, wolne miejsca na Targowisku Miejskim "Pod Ratuszem"

26.02.2016

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., jako zarządca
Targowiska Miejskiego „Pod Ratuszem” przy ul. św. A. Boboli w Zabrzu
zaprasza do rokowań w sprawie najmu powierzchni usługowo –
handlowych na Targowisku.
 

W dniu 30.09.2015 zakończyła się modernizacja Targowiska Miejskiego , które obecnie nosi
nazwę „Pod Ratuszem”. Targowisko jest zlokalizowane w centrum miasta, przy głównych
ciągach komunikacyjnych. W wyniku inwestycji powstało ok. 150 punktów handlowousługowych
zlokalizowanych w 18 murowanych, parterowych pawilonach. Każdy punkt
usługowo – handlowy posiada podejście wod- kan i instalację elektryczną z grzejnikiem i
oświetleniem. W ramach modernizacji powstał parking na ok. 30 miejsc. Targowisko jest
przyjazne dla osób niepełnosprawnych.
 

Do dyspozycji są punkty 12m2 i 8m2. Wybrane sąsiednie punkty handlowe można łączyć
przez wyburzenie ścianki działowej. Punkty handlowe położone w pawilonach od P01 do P04
są dedykowane dla działalności wymagającej zwiększonej mocy energii elektrycznej , np. dla
handlu artykułami spożywczymi z uwagi na możliwość podłączenia urządzeń chłodniczych.
 

Plan Targowiska i rzuty pawilonów handlowych są dostępne na stronie
http://www.zari.com.pl/nasze_projekty.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te. 504 742 524
Zapraszamy do kontaktu !