Klasy mundurowe już po ślubowaniu

12.02.2016

Dzisiaj, w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, odbyło się ślubowanie klas mundurowych, które otwarte zostały w tej placówce w roku szkolnym 2015/2016.

Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy ZSEU w Zabrzu, Jednostką Wojskową nr 4217 w Gliwicach oraz Komendą Miejską Policji w Zabrzu powołano dwie klasy mundurowe: technik ekonomista o profilu policyjnym (15 uczniów) i technik logistyk o profilu wojskowym (15 uczniów). Obie klasy, od początku bieżącego roku szkolnego, realizują zgodnie z programem nauczania stworzonym przez nauczycieli, pracowników policji i wojska dwie godziny zajęć mundurowych tygodniowo. Młodzież uczestniczy też w zajęciach z samoobrony, a lekcje wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa zostały podporządkowane tematyce mundurowej. Zajęcia odbywają się z pracownikami policji i wojska. Trzy dni w tygodniu, to dni mundurowe.

W uroczystym ślubowaniu, które odbyło się w ZSEU w Zabrzu 12 lutego, wzięli udział m.in.: Jan Pawluch – zastępca prezydenta Zabrza, insp. Dariusz Wesołowski – komendant miejski policji w Zabrzu, mjr Wojciech Gębka z Jednostki Wojskowej nr 4217 w Gliwicach oraz ojciec Wojciech Węglicki – proboszcz parafii pw. Św. Kamila w Zabrzu. Nie zabrakło też rodziców uczniów, którzy składali tego dnia ślubowanie.