Profilaktyk Roku 2015

11.02.2016

11 lutego br. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczysta gala finałowa III edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2015”.

Członkowie Kapituły byli jednomyślni w przypadku obu kategorii, w których przyznawana jest nagroda: indywidualnej i zespołowej. W pierwszej z nich tytuł „Profilaktyka Roku 2015” otrzymał Kazimierz Speczyk, lider i prekursor w regionie jeśli chodzi o kompleksowe wsparcie osób uzależnionych i bezdomnych. Dzięki jego działaniom od wielu lat osoby wykluczone społecznie mogą się odnaleźć i na nowo wrócić do społeczeństwa. Laureat swoją postawą i działaniem wspierającym potrzebujących, daje przykład młodym liderom profilaktyki.

W kategorii zespołowej doceniono natomiast Fundację Pomost z siedzibą przy ul. Wolności 276 w Zabrzu. Kapituła doceniła przedsięwzięcia Fundacji ukierunkowane na wsparcie osób uzależnionych, program penitencjarny i postpenitencjarny polegający na pracy z osobami powracającymi do społeczeństwa po wyjściu z więzienia i ich rodzinami. Fundacja Pomost realizuje także program terapeutyczno-readaptacyjny, zakładający tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób powracających do społeczeństwa, wdrażanie innowacyjnych narzędzi readaptacyjnych oraz współpracuje z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Miejskim Ośrodkiem Rodzinie w Zabrzu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu kuratorami a także placówkami oświatowymi na terenie Zabrza.

Zwieńczeniem gali był spektakl „Boże mój” w reżyserii Jerzego Makselona. Komediodramat, pokazujący min. problemy, przed jakimi stają wszyscy pracownicy społeczni. To swoiste zaproszenie na niezwykłą sesję terapeutyczną z tajemniczym pacjentem, który oczekuje uzdrowienia w ciągu 60 minut, jakie zostały do końca świata…
Zainteresowanych spektaklem zapraszamy do Teatru Nowego: http://www.teatrzabrze.pl