Kondolencje

10.02.2016

Z żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci wybitnej lekarki,
współtwórczyni śląskiej pediatrii
wieloletniego pracownika Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu

śp. prof. Bożeny Hager-Małeckiej

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy najgłębszego współczucia

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze

 

Prof. Bożena Hager-Małecka była Kierownikem Katedry Pediatrii i Kliniki Ogólnopediatrycznej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, doktorem honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, wybitnym uczonym uznany w kraju i za granicą. W latach 1975-1981 pełniła funkcję prorektora ds. klinicznych oraz prorektora ds. rozwoju Wydziału Lekarskiego w Zabrzu ŚAM w Katowicach. Z kolei w latach 1976-1989 była posłanką na Sejm RP. Brała udział w pracach wielu instytucji i organizacji naukowych. W uznaniu zasług uhonorowana została m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” i  Wawrzynem Lekarskim. Prof. Bożena Hager-Małecka była też laureatką wyróżnienia im. św. Kamila, które jest wyrazem wdzięczności dla osób i instytucji działających na rzecz mieszkańców Zabrza, zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną.