Szkoła Podstawowa nr 30 po termomodernizacji

02.02.2016

Dzisiaj, w Szkole Podstawowej nr 30 w Zabrzu – Helenka, zastępca prezydenta Zabrza Jan Pawluch odebrał budynek, który niedawno przeszedł termomodernizację. Koszt inwestycji przekroczył 2 mln zł. Środki te pochodziły z budżetu Miasta Zabrze oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 

Głównym wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBIREX Roman Biernacki z siedzibą w Gliwicach. Nadzór inwestorski pełniła firma budowlana „AKANT” z Katowic. Przekazanie frontu robót nastąpiło 24 września 2014 roku, a odbiór końcowy 23 listopada 2015 roku.

Zakres robót w szkole obejmował m.in.:
– docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku szkoły i sali gimnastycznej,
– izolację termiczną i przeciwwilgociową pionową ścian w części podziemnej,
– docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową szkoły,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dotychczas niewymienionej,
– obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
– prace budowlane związane z wnętrzami południowo-wschodniego fragmentu budynku na najniższej kondygnacji nadziemnej (piwnicy) w rejonie istniejącej kotłowni,
– schody zewnętrzne, istniejącą pochylnię dla osób niepełnosprawnych,
– elementy zewnętrzne zagospodarowania terenu związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym (chodniki, studzienki piwniczne, opaski żwirowe),
– instalacje elektryczne,
– instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
– instalację p.poż.,
– kanalizację sanitarną,
– kotłownię gazową,
– instalację centralnego ogrzewania,
– instalację gazu ziemnego,
– wentylację świetlicy i sali gimnastycznej.

Ponadto w szkole wyremontowano sekretariat, świetlicę szkolną, salę komputerową i kupiono nowoczesne szafki dla uczniów. Po przecięciu wstęgi przez zastępcę prezydenta, wszystkim gościom zaprezentowała się młodzież z przygotowanym przedstawieniem dotyczącym historii szkoły i ukończonej termomodernizacji.