Rekrutacja do przedszkoli

29.01.2016

Rekrutacja do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze rozpoczęła się 1 lutego br. o godz. 12.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać do 15 lutego do godz. 15.00.
 

Na podstawie art. 20 w ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późniejszymi zmianami) rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2015/2016 do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 25 stycznia br. od godz. 8.00 do 1 lutego br. do godz. 08.00.

Dzieci, których rodzice złożą deklarację w powyższym terminie, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, a także dzieci 5-letnie i 4-letnie, którym gmina ma obowiązek umożliwić korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego od 1 lutego br. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl
Rodzic może wybrać trzy publiczne placówki.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze, na rok szkolny 2016/2017, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Ujednolicone, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne obejmuje przyjmowanie:
• dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym,
• dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ogólnodostępnych,
• dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego, w tym dzieci posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze.

Więcej informacji o naborze do zabrzańskich przedszkoli publicznych dostępnych jest na stronie: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/