Nowa książka o Zabrzu

18.01.2016

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna publikacja, przygotowana przez Muzeum Miejskie w Zabrzu oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, zatytułowana „W kręgu kultury i przemysłu. Studia z dziejów Zabrza w XX wieku”.

W tej liczącej 400 stron książce zamieszczono materiały z konferencji naukowych: „Zabrzańska gospodarka w cieniu polityki i ideologii” (Zabrze 2011 r.) oraz „Pomiędzy przymusem a niezależnością. Kultura w Zabrzu w XX w.” (Zabrze 2012), które zostały zorganizowane przez obie instytucje, wydawców publikacji.

Publikacja, pod redakcją Zbigniewa Gołasza, zawiera materiały dotyczące zabrzańskiego przemysłu XX wieku, w różnych konfiguracjach politycznych i ekonomicznych, a także publikacje traktujące o zabrzańskiej kulturze i jej twórcach w ujęciu przemian politycznych, ekonomicznych, społecznych i narodowościowych. Ich autorami są pracownicy naukowi oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum w Tarnowskich Górach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz znani publicyści.

Jak napisano w nocie od wydawcy: „Wydawnictwo nie wyczerpuje zagadnień, związanych z poruszonymi tematami. Jest jednak kolejnym krokiem w kierunku opracowania obszernej, wyczerpującej syntezy dziejów miasta i jego mieszkańców w XX w.".

Książkę można nabyć w Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz w oddziale IPN w Katowicach