Konkurs z zakresu polityki zdrowotnej

15.01.2016

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze w roku 2016.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów następujących programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Zabrze:

a. Program zwiększenia dostępności i jakości oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych dla osób z problemem uzależnień, ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze;

b. Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodziezy niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia konkursowego.