XXI sesja Rady Miasta Zabrze

08.01.2016

Dzisiaj (18 stycznia), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych osiem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
2) przyjęcia do realizacji dokumentu o nazwie „e-Zabrze Strategia budowy Społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+”,
3) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43,
4) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera w Zabrzu, ul. Franciszkańska 13,
5) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 5 dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95,
6) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95,
7) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Prezydenta Miasta Zabrze – pani Małgorzaty Mańka – Szulik,
8) powołania doraźnej komisji Rady Miasta Zabrze ds. opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych miasta Zabrze.