Uruchomienie Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

31.12.2015

31 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostały uruchomione Punkty Potwierdzające Profil Zaufany ePUAP. Punkty zlokalizowane są w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 oraz w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3.

Oznacza to, że po jednorazowej wizycie w tutejszym Urzędzie (pełniącego rolę punktu potwierdzającego) klient może założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej niż kilka lub kilkanaście minut.

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości klienta w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:
1. Założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl.
2. Wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. do Urzędu Miejskiego w Zabrzu) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Od 31 grudnia br. powyższe czynności mogą być realizowane w uruchomionych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Punktach Potwierdzających Profil Zaufany ePUAP.

Korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO:
• Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń.
• Profil Zaufany jest bezpłatny.
• Profil Zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu.
• Profil Zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl