Odznaka Honorowa dla Prezydenta Zabrza

23.12.2015

Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przyznał Małgorzacie Mańce-Szulik, prezydent Zabrza Odznakę Honorową.

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych, organizuje wydarzenia integracyjne, podejmuje inicjatywy w sprawach istotnych dla osób skupionych w stowarzyszeniu otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy.