Pogotowie konkursowe dla organizacji pozarządowych

18.12.2015

Informujemy, że uruchomiono specjalne dyżury pomocowe dla organizacji pozarządowych składających oferty w otwartych konkursach ogłoszonych przez Miasto Zabrze.

Przypominamy, że niebawem upływają terminy składania ofert konkursowych w dziedzinach:
– ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 28 grudnia
– krajoznawstwo – 28 grudnia
– sport i upowszechnianie kultury fizycznej – 31 grudnia.

W związku z tym oferujemy dodatkową pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, poradnictwo i konsultacje merytoryczne oraz stacjonarne dyżury w godz. 12.00 – 14.00:

– 17, 18, 21 grudnia / wsparcie Centrum Wolontariatu

* Centrum Wolontariatu, Zabrze, ul. Wolności 350a

* Dom Harcerza / – tel. 667 / 407 739

oraz

– 22, 23, 28, 29 grudnia / wsparcie Stowarzyszenie MOST

* Centrum Organizacji Pozarządowych, Zabrze, ul. Brodzińskiego 4

* COP / tel. 32 757 66 67.

UWAGA!
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy w innych godzinach po uprzednim umówieniu się pod w/w podanymi numerami telefonów.