XIII Konferencja Roboty Medyczne

17.12.2015

Już po raz trzynasty naukowcy, projektanci, konstruktorzy i użytkownicy związani z robotyką medyczną spotkają się 17 i 18 grudnia br., w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, na kolejnej, dorocznej konferencji o robotyce. Tym razem prezentowane będą nowe projekty robotowe o zastosowaniu chirurgicznym, diagnostycznym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, realizowane w Polsce i w przedsięwzięciach międzynarodowych, doświadczenia w użyciu robotów komercyjnych oraz spojrzenie mistrzów medycyny na zastosowanie robotów w praktyce. Nie zabraknie również pokazu fundacyjnych robotów z rodziny Robin Heart. Przewidziane są również: pokaz sterowania robotem na odległość oraz dyskusja o tym, jak tworzyć roboty nie tylko użyteczne, funkcjonalne i bezpieczne, ale i piękne.

XIII Konferencja Roboty Medyczne 2015 zapowiada się bardzo ciekawie. Przybliży kwestie związane z wdrożeniem pierwszego polskiego robota chirurgicznego Robin Heart oraz zaprezentuje innowacyjne pomysły młodych twórców, uczestniczących w projektach europejskich oraz tych, którzy realizują prace własne i konkurują o nagrody: Statuetka Robina i Strzała Robina, jakie przyznane zostaną najlepszym podczas Konferencji.

Obok młodych konstruktorów i projektantów, w konferencji wezmą udział doświadczeni projektanci i użytkownicy reprezentujący różnorodne specjalizacje medyczne, rehabilitację i opiekę domową. Dyskutować będą o zasadności używania robotów medycznych i podzielą się własnymi doświadczeniami w stosowaniu ich na sali operacyjnej (m.in. prof. Andrzej Bochenek – roboty: ZEUS, AESOP, prof. Wojciech Witkiewicz – robot da Vinci). Wśród gości zagranicznych, biorących udział w konferencji znajdzie się dr Sławomir Marecik, który od lat przeprowadza w amerykańskich szpitalach zabiegi przy użyciu robota da Vinci i jest jednym z pionierów wykorzystania go w chirurgii jelita grubego oraz Tal Golesworthy – inżynier, który w obliczu koniecznej operacji aorty wstępującej (cierpiał na zespół Marfana), postanowił sam sobie pomóc. Stworzył idealnie dopasowany, "szyty na miarę" implant z siatki tekstylnej, którą wszczepił mu profesor John Pepper – kardio i torakochirurg. Uniknął w ten sposób implantacji stentgraftu kompozytowego i konieczności dożywotniego stosowania leków przeciwzakrzepowych. Pomysł Tala Golesworthy’ego, jako przykład medycyny spersonalizowanej, zastosowany został u kolejnych 10 osób.

Drugi dzień konferencji (18 XII) będzie miał charakter zamkniętego spotkania w ramach Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych (Akademia ISMR). Akademia zgromadzi specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, projektowania, bezpieczeństwa danych, ubezpieczeń i przedsiębiorczości, którzy rozmawiać będą o robotyce medycznej w reprezentowanych przez siebie aspektach z intencją takiego projektowania robotów, by nie tylko spełniały oczekiwania społeczne, ale były użyteczne, funkcjonalne, bezpieczne, dostępne i estetyczne.