Samorządowcy o przyszłości metropolii

15.12.2015

15 grudnia w Katowicach odbyło się Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Uczestnicy zapoznali się z informacją o przebiegu prac nad tzw. ustawą metropolitalną, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. W głosowaniu wszyscy członkowie opowiedzieli się za rozpoczęciem prac nad powołaniem metropolii.

– W najbliższym czasie do miast znajdujących się na planowanym obszarze wyślemy pismo, z prośbą o wyrażenie zgody na udział w tworzonym związku metropolitalnym – mówi Małgorzata Mańka Szulik, przewodnicząca zarządu GZM – Jestem przekonana, iż tylko merytoryczna dyskusja w szerokim gronie pozwoli na powołanie silnego podmiotu, który skutecznie wykorzysta nowe możliwości dla wzmocnienia potencjału aglomeracji.

Podczas posiedzenia – z udziałem Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego – powołany został zespół konsultacyjny zajmujący się analizą prawną ustawy metropolitalnej i przygotowujący kolejne kroki formalne oraz rozwiązania, które powinny znaleźć się w aktach wykonawczych do ustawy. Na jego czele stoi prof. Bogdan Dolnicki, kierownik katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego, w składzie jest także były wojewoda śląski, Tomasz Pietrzykowski. Zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych, granice obszaru metropolitalnego ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Do jej kompetencji należy także utworzenie związku metropolitalnego na danym obszarze. Do tego powołany będzie pełnomocnik wojewody ds. utworzenia związku metropolitalnego. Omówiono także dalsze kroki związane z wejściem ustawy metropolitalnej w życie. Na kolejnym, styczniowym spotkaniu przedstawiony zostanie szczegółowy program działań.