Porozumienie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

15.12.2015

Dziś, w Centrum Informacyjno-Szkoleniowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem Zabrze a PAIiIZ S.A. Podpisy złożyli Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Miasta Zabrze oraz Michał Dąbrowski, członek zarządu PAIiIZ S.A.

Celem porozumienia jest współdziałanie w zakresie promocji gospodarczej miasta, a tym samym zwiększenia szans na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. Podejmowane będą wspólne działania mające na celu profesjonalne przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestycji, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami dotyczącymi gospodarki miasta.