Wyróżnienie dla Zabrza

14.12.2015

Miasto Zabrze otrzymało wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości”. Statuetkę przyznano w kategorii „Środowisko a zdrowie”. Wyróżnienie przyznano za realizację projektu „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”.

Konkurs „Zielone miasta – w stronę przyszłości” skierowany jest do miast , które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi, wysoce ekologicznymi rozwiązaniami. Konkurs promuje nowoczesne, ekologiczne inwestycje na różnych obszarach życia miejskiego, działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju miast oraz innowacyjność w tych działaniach.
Inspiracją do powstania konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości” jest koncepcja Zielonej Stolicy Europy, stworzona przez Jüri Ratasa, ówczesnego burmistrza Tallina w Estonii w 2008 roku. Idea ta ma na celu całościowe ulepszenie stanu środowiska miejskiego poprzez takie działania jak: powiększania terenów zielonych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, zrównoważonego transportu czy ograniczenia hałasu.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.