Stypendia dla najzdolniejszych

14.12.2015

14 grudnia w Sali Historycznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Projektu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży są przyznawane na podstawie Uchwały Nr IV/28/15 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie określania szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Projektu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze. Stypendia są przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Lista tegorocznych stypendystów:
1. Hanna Deckert
2. Christian Fikus
3. Magdalena Anna Zając
4. Jakub Gogolok
5. Piotr Lewandowski
6. Adrianna Sroczyńska
7. Marta Tworuszka
8. Agata Wiencierz