Prezydent Zabrza otrzymała wyróżnienie "Syzyfa Roku 2015"

14.12.2015

10 grudnia, w ramach Kongresu Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała szczególne wyróżnienie „Syzyfa Roku 2015” w kategorii „Prezydent Miasta”.

Na Kongresie omawiano kondycję finansową polskich firm w latach 2011-2014 i ich ekspansję na globalnym rynku oraz dylematy rozwoju polskiego kupiectwa w kontekście projektu ustawy o podatku od handlu detalicznego.

W części uroczystej Kongresu zostały wręczone statuetki i dyplomy Syzyfa Roku 2015 oraz statuetki i dyplomy Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Kapituła Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej przyznała prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik dyplom „Syzyfa Roku 2015″ w kategorii „Prezydent Miasta” za wkład w rozwój przedsiębiorczości w mieście, w szczególności za utworzenie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Biura ds. Inwestora, a także za wsparcie w utworzeniu w Zabrzu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.