Integracja młodzieży

14.12.2015

W ramach projektu Erasmus + „Be Enterprising, Succeed Together” młodzież z Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu odwiedziła szkołę10-årige skole w Lund w Norwegii.  

 

Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z zakładaniem i prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa. Międzynarodowe grono tworzyli przedstawiciele takich krajów jak Malta, Włochy, Wielka Brytania, Estonia, Norwegia i Grecja. Podczas warsztatów uczestnicy zajmowali się rękodzielnictwem, tj. wyrobem ozdobnej maty z owczej wełny przeznaczonej do siedzenia. Produkt ten jest bardzo popularny w Norwegii. Zadaniem uczniów było nie tylko wykonanie ozdobnej maty, ale również planowanie działalności gospodarczej związanej z jej produkcją i sprzedażą. Zabrzanie poznawali kulturę krajów biorących udział w projekcie, między innymi uczestnicząc w międzynarodowym gotowaniu. Była to także okazja do promocji strojów regionalnych oraz kultury.