W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2015

Msza w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zaborzu, przy ul. Wolności 504, będzie głównym punktem dzisiejszych uroczystości upamiętniających opór społeczny wobec stanu wojennego.

Zabrzańskie uroczystości mają charakter regionalny, organizują je: miasto Zabrze, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Na terenie parafii pw. św. Jadwigi leży zakład karny przy ul. Janika, w którym w czasie stanu wojennego internowano działaczy „Solidarności” i opozycjonistów. Tutejsi księża byli wtedy duszpasterzami internowanych.

Dzisiejsza msza św. rozpocznie się o godz. 12.00. Godzinę później, na placu przy kościele, jej uczestnicy złożą kwiaty pod tablicą upamiętniająca internowanych.