Mieszkańcy zdecydowali, miasto realizuje

09.12.2015

Mijający rok pod wieloma względami był wyjątkowy dla zabrzańskiego samorządu. Kolejny raz zaproszono mieszkańców do bezpośredniego współdecydowania o rozwoju miasta. W ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, do dyspozycji zabrzan przekazano trzy miliony złotych. Zgłoszono 146 projektów, z czego 108 przeszło pozytywnie weryfikację formalną i zostało poddanych głosowaniu. Wzięło w nim udział ponad 31 tys. osób, czyli 17,3 proc. mieszkańców.

Wśród miast naszego regionu, które realizują budżety obywatelskie, podobnie wysoką frekwencję zanotowano w Siemianowicach Śląskich. W niektórych miejscowościach odsetek głosujących mieszkańców nie przekroczył nawet trzech procent. Zabrzanie oddali w sumie przeszło 71 tys. głosów. Każdy uprawniony mógł zagłosować na maksymalnie trzy projekty. Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego pokazała, że mieszkańcom nie brakuje ciekawych i wartościowych pomysłów służących poprawie jakości życia w poszczególnych dzielnicach. Do realizacji skierowano 13 projektów. Dodatkowo, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta, wybrała dwa wnioski, z dwóch dzielnic, które wykazały się najwyższą aktywnością w głosowaniu, ale nie udało im się wprowadzić żadnego projektu do realizacji.

– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem partycypacyjnym i możliwościami, jakie on daje. Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Każdy zabrzanin może mieć swój udział w pozytywnych przemianach, jakie przechodzi nasze miasto. Dziś możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale samemu je kreować, dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować na co mają być wydatkowane pieniądze przeznaczone na kolejne edycje budżetu partycypacyjnego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Z piętnastu projektów, cztery zostały już wykonane. Gotowe jest m.in. oświetlenie chodnika prowadzącego z ul. Banachiewicza na ul. Heweliusza przy Przedszkolu nr 36. W ramach projektu zakupiono i zainstalowano dwie lampy solarne dwukulowe typu Bartek.
Zakończono również realizację Promenady Rokitnickiej. To zadanie obejmowało demontaż starej nawierzchni oraz budowa chodnika z kostki brukowej o długości ok. 280 i szerokości 4 metrów. Zamontowano też elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci.

Trzecim ukończonym projektem jest Park Zabaw „Wesoła Helenka”, pomiędzy ul. Harcerską i ul. PCK. Inwestycja polegała na budowie nowego, ogrodzonego placu zabaw z podziałem na strefy dla dzieci młodszych oraz starszych. Całość placu zabaw obejmuje powierzchnię 764 m kw. Miejsca zabawowe zostały wykonane z nawierzchni amortyzującej upadek, a plac zabaw oświetlają trzy lampy solarne. Na „Wesołej Helence” znajdują się, m.in. kolorowy zestaw zabawowy z piaskownicą dla najmłodszych, huśtawki dla dzieci w różnym wieku, karuzela, zabawka sprężyna, równoważnia, duży i kolorowy zestaw zabawowy „zamek” oraz ścianka wspinaczkowa. Koszt tej inwestycji to 316 tys. zł.

Zakończono również budowę siłowni pod chmurką przy ul. Ks. Norberta Bończyka. Instalacja obejmuje, m.in. cztery urządzenia wielofunkcyjne oraz jedno wolnostojące.

Pozostałe 11 zadań znajduje się w różnym stanie realizacji. Urząd Miasta dysponuje ich dokumentacjami projektowej. W większości przypadków, wyłoniono już wykonawców. Informacje na temat stanu realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2015 można znaleźć na stronie: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/2015/realizacja-projektow