Zakończono modernizację Przedszkola nr 34

08.12.2015

8 grudnia odbyło się uroczyste oddanie wyremontowanego budynku, w którym mieści się Przedszkole nr 34. Prace remontowe przy ul. Brysza 4 przy ponad stuletnim budynku rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku i obejmowały przede wszystkim termomodernizację zabytkowej fasady. Wartość projektu to 1.350.000 zł.

Renowacja przedszkola jest efektem konsekwentnych działań Miasta Zabrze, w ramach których termomodernizacji poddawane są kolejne placówki oświatowe.

W tym przypadku pełen zakres robót obejmował: renowację konserwatorską elewacji budynku, docieplenia wszystkich możliwych ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną PCV, wykonanie nowego pokrycia dachu oraz przebudowę kominów na dachu, rekonstrukcję tarasu głównego w parterze budynku ze schodami, balustradą oraz warstwami pokrycia, odbudowę tarasu nad wykuszem oraz balkonu I piętra, odnowienie pomieszczeń kuchni, instalację odgromową, instalację wentylacji mechanicznej w kuchni, instalację c.o. z wymianą kotłów gazowych w kotłowni, instalację elektryczną w kuchni oraz wykonanie chodnika z wymianą starych płyt betonowych na kostkę betonową.