Konkurs ofert na zadanie publiczne

07.12.2015

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadania publicznego: 01.lutego 2016 r -31.grudnia 2016 r. Na realizację zadań przeznaczono w 2015 roku dotacje w kwocie 50 000,00 zł.

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku.