Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości – ankieta dla przedsiębiorców

04.12.2015

Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza do udziału w badaniu, którego celem jest rozpoznanie potrzeb
i oczekiwań przedsiębiorców w Zabrzu. Na podstawie zebranego materiału zostanie wykonana analiza, której wyniki będą wykorzystane przy tworzeniu Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Zabrzu. Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmie około 10 min.

 

Drukowane ankiety można wypełnić w następujących instytucjach i organizacjach na terenie Zabrza:
– Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3
– Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Pl. Krakowski 9
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18
– Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2
– Inkubator AIP Zabrze, ul Wolności 274 (deptak w centrum)
– Cech Rzemieślników, Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, ul. Wolności 330
– Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Hagera 41
– Zabrzańskie Stowarzyszenie Kupieckie, ul. Dworcowa 5
– Zrzeszenie Transportu Prywatnego, ul. Heweliusza 9
Ankieta jest również dostępna w wersji elektronicznej pod linkiem https://umzabrze.ankietka.pl/
 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety w formie drukowanej lub online wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Zabrzu, bez względu na to, gdzie znajdują się siedziby ich firm.
Badanie wykonuje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, której przedstawiciele w grudniu b.r. mogą kontaktować się z firmami na terenie miasta Zabrze w celu przeprowadzenia ankiety.
Bliższych informacji na temat prac nad przygotowaniem Programu udzielają pracownicy Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości pod numerem telefonu -> 32 27 39 775
Zaznaczamy jednocześnie, że osoby przeprowadzające ankiety nie są uprawnione do pobierania jakichkolwiek opłat i zawierania jakichkolwiek umów podczas kontaktów: telefonicznych,
e-mailowych i osobistych. W każdym przypadku odmiennym od opisanego należy sprawę zgłosić do odpowiednich służb.