Barbórka 2015

04.12.2015

Uroczystości Barbórkowe wpisują się w śląską tożsamość. Jest to czas wspólnego świętowania i kultywowania wielowiekowych tradycji. To symbol wzbudzający dumę i poczucie solidarności ludzi ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Święto wskazuje także na istotne znaczenie nowoczesnego przemysłu wydobywczego zarówno dla gospodarki, jak też dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jestem przekonana, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i organizacyjnym polskie górnictwo ma potencjał, aby uzyskać rentowność i zapewnić stabilizację pracownikom oraz ich rodzinom. Życzę nieustającej opieki Świętej Barbary, bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Szczęść Boże!

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza