Zwolnienie z podatku od nieruchomości

03.12.2015

Przypominamy, że aby od 2016 r. przysługiwało zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji, należy złożyć dokumenty wskazane w stosownej uchwale w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych do 31 grudnia br. 

Od 9 października 2014 r. obowiązuje uchwała Rady Miasta w Zabrzu z 15 września 2014 roku o nr LVII/823/14 w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji.

Każda osoba, która płaci podatek od nieruchomości i wykona remont elewacji (wszystkich ścian) w budynku wielorodzinnym, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale mieszkalne oraz spełni wszystkie warunki określone w uchwale może skorzystać ze zwolnienia.

Aby zwolnienie przysługiwało od 2016 roku należy złożyć dokumenty wskazane w uchwale w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych do 31 grudnia br.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych przysługuje przez okres nie dłuższy niż siedem kolejno następujących po sobie lat podatkowych, a w przypadku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przysługuje przez jeden rok podatkowy. Wysokość zwolnienia nie może przekroczyć 50 procent wydatków poniesionych w związku z remontem elewacji.

Również podatnicy, którzy mają wyodrębnione lokale z zasobów spółdzielni mieszkaniowych mogą skorzystać z tego zwolnienia.