W Zabrzu dobrze się mieszka

03.12.2015

Miasto Zabrze znalazło się na 14 miejscu w rankingu miast pod względem jakości życia. Taki wyniki przynosi Diagnoza Społeczna 2015.

Zabrze wyprzedziło takie miasta województwa śląskiego, jak m.in.: Sosnowiec, Bielsko-Biała, Katowice, Częstochowa czy Ruda Śląska. Jest to wynik lepszy niż podczas ostatniego badania. W 2013 roku miasto znajdowało się na 16 miejscu.

Diagnoza Społeczna 2015 – to kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków prowadzone przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Autorzy dokumentu wyróżnili 8 wymiarów, które posłużyły do skonstruowania syntetycznego, ogólnego wskaźnika jakości życia. Pierwszym z nich był kapitał społeczny: udział w wyborach, udział w nieobowiązkowych zebraniach, pozytywny stosunek do demokracji, oraz m.in. przekonanie, że większości ludzi można ufać. Pod uwagę wzięto również dobrostan psychiczny (m.in. poczucie szczęścia), dobrostan fizyczny (np. poważna choroba w minionym roku) oraz dobrostan społeczny (m.in. poczucie, że jest się kochanym i szanowanym).

Analizie poddano ponadto poziom cywilizacyjny (np. poziom wykształcenia i znajomość języków obcych) oraz dobrobyt materialny (m.in. liczba posiadanych przez gospodarstwo dóbr i urządzeń od pralki automatycznej po łódź motorową i dom letniskowy). Badano również stres życiowy (suma 6 kategorii stresu mierzonego doświadczeniami w zakresie m.in.: finansów, pracy, wychowania dzieci i relacji w małżeństwie), a także patologie (wśród nich: nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków, bycie sprawcą lub ofiarą łamania prawa).

Diagnozę co dwa lata przygotowuje zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. O miejscu w rankingu decyduje opinia mieszkańców: ankietowani sami oceniają swój poziom zadowolenia z mieszkania w danym mieście. Miejsce na liście zapewnia każdej z miejscowości największa ilość pozytywnych opinii.

źródło: www.diagnoza.com