„Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Spotkanie informacyjne w Gliwicach już 4 grudnia

02.12.2015

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zapraszają na spotkanie poświęcone tematyce wsparcia unijnego na innowacje w sektorze MŚP.
 

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli eksperci Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
Działanie 3.2 to jeden z konkursów organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w ramach którego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą sięgać po dotacje na ich rozwój. Program zakłada wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych.
Konkurs jest adresowany do firm zainteresowanych inwestycjami w województwie śląskim.
Budżet konkursu to ponad 203 mln zł.
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie MŚP. Spotkanie przewiduje konsultacje z ekspertami ŚCP oraz Politechniki Śląskiej.

Szczegółowa informacja oraz linki do rejestracji na spotkanie dostępne:
http://www.citt.polsl.pl/news/979