Francuski Order Zasługi

02.12.2015

1 grudnia, w Ambasadzie Francji w Warszawie, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza otrzymała z rąk Pierre’a Buhlera, Ambasadora Francji w Polsce odznaczenie Kawaler Orderu Zasługi. To zaszczytne wyróżnienie przyznaje Prezydent Francji.

Wręczając odznaczenia Ambasador Francji w Polsce podkreślił zaangażowanie Prezydenta Zabrza w działania na rzecz budowania wspólnoty europejskiej i integracji samorządów oraz narodów. Prezydent Zabrza stwierdziła, że bazując na dotychczasowej współpracy Zabrze będzie nadal umacniać przyjaźń i podejmować kolejne przedsięwzięcia, które jeszcze mocniej scementują miasta, regiony i kraje.W gronie wyróżnionych znaleźli się także prof. Alojzy Z. Nowak, który otrzymał odznaczenie Oficera Palm Akademickich oraz Marek Bieńczyk, który otrzymał odznaczenie Kawalera Orderu Sztuki i Literatury.

Narodowy Order Zasługi to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, obok Orderu Legii Honorowej. Jest to order rycerski ufundowany przez Prezydenta Charlesa de Gaulle’a 3 grudnia 1963 r., przyznawany w randze Kawalera, Oficera, Komandora, Wielkiego Oficera i Wielkiego Krzyża w uznaniu zasług i osiągnięć na polu cywilnym i wojskowym na rzecz Narodu Francuskiego.
 

Zabrze od wielu lat pielęgnuje więzi polsko-francuskie. Przykładem jest owocna współpraca z Regionem Nord-Pas de Calais, a szczególnie Miastem Seclin, z którym Zabrze podpisało umowę o partnerstwie. Efektem są wspólne projekty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych, opieki nad dziećmi, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promocji turystyki. Zabrze prowadzi także wymianę kulturalną i sportową. Dzięki współdziałaniu odbyły się liczne konferencje i sympozja naukowe dotyczące spraw społecznych czy kwestii związanych z zarządzaniem miastem. Niezwykle wartościowy jest udział Miasta Seclin w organizowanych w Zabrzu: Międzynarodowej Konferencji Turystycznej oraz Targach Turystyki.

Zabrze jest częścią Metropolii Silesia, czyli konurbacji górnośląskiej. Tym większe znaczenie ma współpraca z aglomeracją Lens-Lievin w tematach dotyczących zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego oraz prowadzenia gospodarki odpadami ukierunkowanej na łączenie efektywności z wysokimi standardami ochrony środowiska. Cenna jest też wymiana doświadczeń Miasta Zabrze z Lewarde czy Miastem Saint-Etienne poświęcona ochronie dziedzictwa postindustrialnego, rozwojowi turystyki przemysłowej oraz współpracy kulturalnej. Ponadto Zabrze z Francją łączy przyjaźń oparta na realizacji wspólnych projektów oraz wymianie doświadczeń. Bierzemy też udział w Światowych Targach Nieruchomości w Cannes. Zabrze uczestniczy ponadto w szkoleniach i seminariach proekologicznych, których patronem jest Ambasada Francji, a także otrzymuje wyróżnienia z cyklu ECO-MIASTO poświęconego zrównoważonemu rozwojowi miast.