Smart Lab w Zabrzu

30.11.2015

30 listopada, w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, odbyło się pierwsze spotkanie w oparciu o formułę Smart Lab. W ramach warsztatów poruszano nst. tematy: telemedycyna, robotyka medyczna, zaawansowane technologie inżynierii biomedycznej w leczeniu chorób serca – potencjał rozwojowy branży.

Zabrzański Smart Lab powstał dzięki rekomendacji ekspertów Banku Światowego, którzy byli moderatorami spotkania. Bank przeprowadził badania w czterech województwach i to właśnie na Śląsku dostrzegł potencjał w obszarze telemedycyny, robotyki medycznej i inżynierii biomedycznej.

Gospodarzami spotkania byli: Klaster MedSilesia, Miasto Zabrze oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
W trakcie spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik odebrała tytuł Honorowego Członka Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych nadany Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu.