W Zabrzu otwarto przyjazny pokój przesłuchań dzieci

25.11.2015

„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, to tytuł konferencji, która odbyła się 24 listopada w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W programie konferencji znalazły się trzy prelekcje oraz prezentacja nowo otwartego przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci.

Wystąpienie nt. zespołu dziecka maltretowanego przygotował prof. dr hab. dr n. med. Tomasz Koszutski – kierownik Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Oddział Chirurgii i Urologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach) O tym, że przesłuchanie dziecka to sztuka mówił Andrzej Augustyniak – prokurator, główny specjalista z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości). Procedury karne z udziałem dzieci były tematem prelekcji wygłoszonej przez Joannę Kosińską – prokuratora rejonowego z Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.

Po prelekcjach przyszedł czas na prezentację przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci, który od niedawna funkcjonuje w PPP w Zabrzu. Pokój przeszedł procedurę certyfikowania i spełnił standardy oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwość z 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego oraz wytyczne „Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?”. Przyjazny pokój przesłuchań dzieci w PPP w Zabrzu otrzymał tym samym certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stosowną plakietkę.

Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w roli świadka będzie czuło się komfortowo.
Tworzenie takiego miejsca to aranżacja przestrzeni, dobór odpowiedniego wyposażenia i kolorystyki. Ważne jest, by było to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby dziecka; takie, które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie od dziecka wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania.
Szczególne ważne jest to aby w pokoju, w którym dziecku składa zeznania nie znajdowały się w widocznym miejscu (np. półkach, podłodze, fotelach) żadne zabawki – mogą być one wyłącznie schowane i udostępniane dziecku jedynie w wyjątkowych/uzasadnionych okolicznościach. Zabawki powinny zostać wyeliminowane z pokoju przesłuchań – np. na rzecz poczekalni, czy też innego miejsca, gdzie mały świadek oczekuje na przesłuchanie. W pokoju przesłuchań powinny znajdować się natomiast materiały pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka – kredki, papier.