Eksperci wypowiedzą się nt. zarządzania zasobami ludzkimi

25.11.2015

W zabrzańskim hotelu "Diament" trwa V Międzynarodowa Konferencja „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi". Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest HR jako partner strategiczny wspomagający zarządzanie miastem.

Prelegentami są eksperci zarówno z Polski, jak i zagranicy, którzy wykłady oparli na swoich doświadczeniach zawodowych. Podczas konferencji wykażą, w jaki sposób poszczególne elementy kierowania pracownikami mogą wpływać na rozwój zarządzania nie tylko zasobami ludzkimi, ale i całą organizacją.

Uczestnicy sympozjum zapoznają się również z założeniami międzynarodowego projektu FIND THE BEST! – Competency Based Recruitment in Public Administration, który udostępnia darmowe narzędzie do moderowania procesu rekrutacji dla administracji publicznej wraz z wdrożeniem modelu kontroli zarządczej.

Konferencję organizują: Miasto Zabrze i Politechnika Śląska w Gliwicach.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, wystapi z wykładem nt. komunikacji społecznej; Elizabeth Moisy, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Dyrektorów Naczelnych Samorządów, naświetli kwestię zarządzania; Britt Steiner, dyrektor Wydziału Rozwoju w Lund (miasto partnerskie Zabrza), opowie o połączeniu Activity-Based i biura tradycyjnego; natomiast dr Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich, przedstawi raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym.
 

W załączeniu program konferencji.