Zmiana organizacji ruchu dla ul. K. Miarki

24.11.2015

Ze względu na pilną konieczność wymiany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Karola Miarki, od dziś, tj. 24.11.2015 r. wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na w/w ulicy na odcinku od ul. Wolności do ul. Powstańców Śląskich, z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej.

Objazdy wyłączonego z ruchu odcinka ul. Karola Miarki prowadzone będą:
– od strony Mikulczyc ulicami: Gdańska – Korfantego – Wolności,
Niedziałkowskiego – Korfantego – Wolności
– od strony centrum miasta ulicami: Plac Teatralny – Niedziałkowskiego – Korfantego – Wolności.

Przewidywany czas trwania remontu kanalizacji: około 3-4 tygodnie.

W załączniku plan sytuacyjny objazdów.