Szkolenie dla organizacji pozarządowych

18.11.2015

Zapraszamy na spotkanie-szkolenie, które poprowadzi Artur Gluziński – ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się dzisiaj (19 listopada), w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. K. Brodzińskiego 4 w Zabrzu. Początek – godz. 16.00.

Szkolenie dotyczyć będzie pisania projektów na dotacje gminne (zwłaszcza w sektorze sportowym), z uwzględnieniem zmian w ustawach (nowelizacje), a także funkcjonowania i obsługi platformy www.ngo.zabrze.pl