Dotacje unijne – dyżury ekspertów w ZCRP

18.11.2015

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ekspertami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020.
 

Spotkanie odbędzie się w naszej siedzibie w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 3 w piątek (20.11.15.) rozpocznie się 0 09.00 i potrwa do 11.00
O dofinansowanie w tym projekcie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem swoich przedsięwzięć biznesowych !
Tematem przewodnim spotkania będzie pozyskanie wsparcia na wdrożenie
i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO (203 308 800,00 PLN)
Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu – 10 000 000,00 PLN
Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Szczegóły projektu -> http://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/44
 

Natomiast 25.11.2015 w środę zapraszamy na KONSULTACJE na temat WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – porad udzielają eksperci z MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO
 

Mobilne Punkty Informacyjne to usługa dostępna dla mieszkańców regionu oferowana przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach. Konsultanci będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Miejsce konsultacji: siedziba ZCRP, ul. Powstańców Śląskich 3
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z opinii ekspertów!
Jak zwykle w naszym ZCRP bezpłatnie!