Kolejne spotkanie z cyklu "Wszyscy jesteśmy Ślązakami"

17.11.2015

Gościem Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia będzie dzisiaj Stanisław Rybarczyk – dyrygent Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem, animator kultury, menedżer, pedagog, pomysłodawca wielu działań podejmowanych na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. To kolejne spotkanie w ramach projektu „Wszyscy jesteśmy Ślązakami – Wir alle sind Schlesier”.

Spotkanie ze Stanisławem Rybarczykiem rozpocznie się o godz. 17.30. Spośród jego licznych inicjatyw i dokonań warto docenić te, które wpisują się w działania na rzecz dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, współpracy międzynarodowej i międzykulturowej.
Od 1996 r. jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym założonego przez siebie Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu – jedynego chóru synagogalnego w Polsce. Od 2000 r. prowadzi Polsko-Niemiecką Młodą Filharmonię Dolny Śląsk. Wspólnie z Jerzym Kichlerem zainicjował powstanie Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. W ramach jej działania powołał do życia cykl „Biblia i Muzyka”, był pomysłodawcą warsztatów „Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, założył też Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.

Cykl spotkań pod wspólnym tytułem: „Wszyscy jesteśmy Ślązakami – Wir alle sind Schlesier” zainicjował w 2014 r. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach projektu prezentowane są sylwetki ludzi nieprzeciętnych, w których życiorysy w różny sposób wpisał się Śląsk – dla jednych jako miejsce urodzenia, dla innych zaś jako miejsce, w którym odnaleźli swoje życiowe przeznaczenie. Inicjatywa była odpowiedzią na wzrost zainteresowania „małą ojczyzną” – jej historią i teraźniejszością, tradycją i kulturą, zabytkami i wybitnymi postaciami z nią związanymi

Moderatorem spotkania będzie ks. dr Piotr Górecki, historyk, archiwista Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.