Depesza kondolencyjna

14.11.2015

Sobotniego przedpołudnia prezydent Zabrza do Ambasady Francji skierowała depeszę kondolencyjną o następującej treści:

Szanowny Pan

Pierre Buhler

Ambasador FrancjiPoruszeni doniesieniami o najpoważniejszych zamachach terrorystycznych w

historii Francji przesyłamy na ręce Pana Ambasadora wyrazy głębokiego

współczucia. Łączymy się w bólu z ofiarami agresji. Wraz z wszystkimi,

którzy cenią wolność, demokrację i uniwersalny system wartości wyrażamy

sprzeciw wobec bezprzykładnego barbarzyństwa. Przemoc ta wymierzona jest w

fundamenty naszego wspólnego europejskiego domu. Dlatego tym mocniej

solidaryzujemy się z pogrążonymi w żałobie Francją i Francuzami.Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza