Ankieta dla przedsiębiorców – Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla Zabrza (LPRP)

13.11.2015

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach na zlecenie naszego miasta, opracowuje Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla Zabrza (LPRP), który ma być gotowy do dnia 31.03.2016r.
Celem głównym opracowania jest wskazanie jakie działania,
w perspektywie do 2020 roku, powinny podjąć instytucje miejskie, by rozwijać nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę wykorzystującą posiadane zasoby i atuty oraz zwiększyć atrakcyjność gospodarczą Zabrza.

W ramach współpracy przy realizacji LPRP dla Zabrza – formularze ankiety są dostępne w siedzibie ZCRP przy ul. Powstańców Śl. 3 w Zabrzu. Wkrótce ankieta będzie dostępna również na stronie internetowej.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do wypełnienia tej krótkiej ankiety, a tym samym uczestniczenie w opracowaniu Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla naszego miasta. Dzięki programowi w ciągu najbliższych lat podejmowane będą konkretne działania służące rozwojowi przedsiębiorczości i zwiększeniu atrakcyjności Zabrza na rynku biznesowym w regionie i kraju.

Analiza badania ankietowego będzie miała wpływ na:
 zidentyfikowanie i przedstawienie aktualnego potencjału gospodarczego Zabrza,
 określenie silnych stron (przewag), które stanowią najistotniejszy potencjał rozwoju gospodarczego Zabrza,
 zidentyfikowanie szans rozwojowych dla gospodarki Zabrza,
 określenie słabych stron gospodarki Zabrza oraz rozpoznanie potencjalnych zagrożeń
w otoczeniu, mogących stanowić bariery jej rozwoju,
 wskazanie prognozowanych (przyszłościowych), optymalnych kierunków rozwoju gospodarczego Zabrza (zwłaszcza wskazanie branż kluczowych).

Formularze ankiety są dostępne już dzisiaj w siedzibie ZCRP przy ul. Powstańców Śl. 3
w Zabrzu.
Wypełnij ankietę – pomóż rozwinąć i uatrakcyjnić rynek gospodarczy w Zabrzu!