Album "Artyści z Zabrza"

06.11.2015

5 listopada, w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza, odbył się wieczór autorski oraz promocja albumu „Artyści z Zabrza”, na który składają się prace nst. autorów: Witolda Berusa, Antoniego Cygana, Arkadiusza Goli, Krystyny Jędrzejowskiej-Nowak, Anny Kowalczyk-Klus, Bogdana Króla, Michała Minora, Piotra Muschalika, Krzysztofa Nitscha, Romana Nowatorskiego, Mariana Oslislo, Krzysztofa Rumina, Jana Sawki, Romana Staraka, Kazimierza Szołtyska oraz Tomasza Tobolewskiego.

Album prezentuje twórczość artystów, którzy pochodzą z Zabrza lub też na trwałe związali się z tym miejscem i właśnie tutaj od lat mieszkają.

– Jedną z największych wartości naszego miasta są ludzie. Wśród nich na uwagę zasługują artyści. Liczna grupa mieszkających lub wywodzących się z Zabrza twórców ma bowiem znaczący wkład w budowanie wizerunku miasta kultury i sztuki – mówiła na spotkaniu Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W dorobku wielu twórców oddziaływanie miejsca, w którym żyją, jest widoczne i sugestywne. Motywy śląskie, zabrzańskie są obecne w wielu pracach naszych rodzimych artystów. Identyfikują się ze swoim miastem nie tylko poprzez motyw czy uczestnictwo w życiu kulturalnym, ale także poprzez trwałe eksponowanie swoich dzieł.

Album „Artyści z Zabrza” ukazuje potencjał artystyczny naszego miasta przez pryzmat odmienności tworzących tu ludzi. Zaprezentowano w nim cały wachlarz różnorodnych dyscyplin sztuki: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i fotografii.

Od nowego roku album „Artyści z Zabrza” będzie dostępny w sprzedaży w Punkcie Informacji o Mieście przy ul. Powstańców Śląskich 2/1.