Jak skutecznie pomagać dziecku i rodzinie?

04.11.2015

 4 listopada br., w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, odbyła się konferencja pt. „Skuteczna interwencja warunkiem efektywnej pomocy dziecku i rodzinie”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

W konferencji wzięli udział pedagodzy z zabrzańskich szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także przedstawiciele: Komisji Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu interwencji kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W trakcie konferencji prelegenci przedstawili liczne programy, które mają wspomóc zarówno rodziców, jak i pedagogów, w walce z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży. Omawiano też bardzo aktualny problem w dzisiejszych czasach, jakim bez wątpienia są dopalacze oraz ciągle pojawiające się ich nowe rodzaje. Prelegenci podkreślali, jak ważną rolę w procesie wychowania odgrywają nauczyciele oraz ich odpowiednie podejście psychologiczne do młodzieży.