Zabrze przestrzenią rozwoju

Górnik Zabrze – Spółka Stadion w Zabrzu: efektywne współdziałanie

03.11.2015

Dobiega końca I etap modernizacji stadionu miejskiego w Zabrzu. Dziś wpłynęły oferty w ostatnim przetargu poprzedzającym otwarcie nowej części stadionu. Objęte postępowaniem prace wykończeniowe trybuny centralnej wykona firma Mostostal Zabrze GPBP.

W związku z finalizacją robót budowlanych spółka Stadion w Zabrzu kierowana nadal przez prezesa Tadeusza Dębickiego w najbliższym czasie realizować będzie funkcje zarządcze w obiekcie. W zakres odpowiedzialności spółki wejdą sprawy administracyjne, księgowe, kadrowe i techniczne. Natomiast Górnik Zabrze, którego prezesem pozostanie Marek Pałus odpowiadać będzie za sferę sportową (w tym szkolenie młodzieży) oraz marketing (sprzedaż biletów, działania reklamowe i promocyjne itd.).
W wyniku wprowadzonych zmian likwidacji ulega stanowisko pana Krzysztofa Grabowskiego, członka zarządu zajmującego się sprawami księgowymi. Rozbudowany zostanie z kolei dział sprzedaży i marketingu, który poprowadzi nowy członek zarządu pan Tomasz Heryszek.
Warto zaznaczyć, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu przed paroma miesiącami opublikowane zostało wystąpienie pokontrolne NIK z 6 marca 2015 roku. Wystąpienie koncentruje się na przedstawieniu opinii kontrolerów na temat modernizacji stadionu zebranych podczas działań prowadzonych w okresie poprzedzającym ubiegłoroczne wybory samorządowe. Materiał prezentuje poglądy kontrolujących dotyczące wyboru koncepcji realizacji inwestycji, a szczególnie prognozowanej frekwencji oraz liczby organizowanych imprez.
Nadmienić należy, że modernizacja stadionu miejskiego prowadzona była w okresie spowolnienia gospodarczego. Efekty kryzysu dotknęły jedną z największych firm budowlanych. Rozwiązano więc z nią umowę. Spółka Stadion w Zabrzu musiała przejąć wówczas rolę generalnego wykonawcy koordynującego dalszy przebieg budowy.
Wierzymy, że zrealizowanie tej największej inwestycji kubaturowej w mieście przyczyni się do ustabilizowania sytuacji Górnika Zabrze.

Dariusz Krawczyk
Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu