Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja Zimowa 2015/2016

02.11.2015

Zgodnie z Zarządzeniem nr 826/IK/2015 z 13 października 2015 prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik powołany został Miejski Komitet Akcji Zimowej 2015/2016.

Zgodnie z wynikami przetargów publicznych oraz zawartymi umowami mechaniczne zimowe utrzymanie dróg na terenie Zabrza prowadzić będzie konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu (ul. Lecha 10) oraz „A.S.A Tarnobrzeg” (ul. Strefowa 8), tel. dyspozytora Akcji Zima: 32 271-20-37.

Zimowe utrzymanie chodników zarządzanych przez MZDiII poprowadzi: Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek” (ul. Wł. Łokietka 4, 41-933 Bytom), tel. interwencyjny: 32 289-24-50, a zimowe utrzymanie przystanków komunikacyjnych konsorcjum firm: Probud Andrzej Proske (ul. Wolności 313/6, 41-800 Zabrze) oraz „Joker” Kubica, Leksowski, Mosińska Spółka Jawna (ul. Wyciska 5a, 41-800 Zabrze), tel. 32 243-12-50.

Na ulicach nie objętych odśnieżaniem w tzw. I i II kolejności, podejmowane będą działania interwencyjne.

Z ramienia prezydenta Zabrza akcję koordynuje i nadzoruje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu (ul. Piastowska 11). W tym celu uruchomiona została dodatkowa linia telefoniczna: 32 277-68-88, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (zgłoszenia przyjmuje sekretariat MZDiII, a w razie zajętej linii klient ma prawo nagrać się na automatyczną sekretarkę).

Poza godzinami pracy MZDiII zgłoszenia przyjmowane są przez:
– Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 32 373 33 88
– Straż Miejską w Zabrzu – tel. 986
– Dyspozytora Akcji Zima – 32 271 20 37
– telefon dyżurny MZDiII – 32 2776888 ( automatyczna sekretarka).

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

Podstawowym celem akcji jest likwidacja skutków zimy, a przede wszystkim zabezpieczenie przejezdności dróg, a także zapewnienie ciągłości ruchu kołowego i pieszego we wszystkich możliwych warunkach pogodowych.

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada 2015 do 31 marca 2016 r.